TOKİ ‘den faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için genel bilgiler;
 
-Bahse konu toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Adana/Feke Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcıları adı geçen şube nezdindeki TOKİ hesabına SİLOPİ TİPİ (2+1) konutlar için 4.000 (Dörtbin TL), SİLOPİ TİPİ (3+1) konutlar için 6.000 TL(Altıbin TL) başvuru bedelini 11 Kasım 2016 tarihine kadar yatıracaklardır.
 
-SİLOPİ Tipi (2+1) Alt gelir grubu başvuru şartları için tıklayınız. Alt gelir grubu konut projesi başvuru formu için tıklayınız.
 
-SİLOPİ Tipi (2+1) Alt gelir grubu satış alternatifleri ve fiyatlar için klayınız.
 
-SİLOPİ Tipi (3+1) standart konut grubu başvuru şartları için tıklayınız. Başvuru ve satın alma taahhütnamesi için tıklayınız.
 
-SİLOPİ Tipi (3+1) Alt gelir grubu satış alternatifleri ve fiyatlar için tıklayınız.
 
-Konut alma şartlarına haiz kişilerden konut sayısının daha fazla başvuru olması durumunda başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, tarafımızdan noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısının, konut sayısından fazla olması ve arsanın ilave konut üretimine müsait olması durumunda, projedeki konut sayısı artırılabilecektir. Kura sonucunda konut alıcısı olmayanların yatırdığı başvuru bedelleri, TOKİ tarafından yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede iade edilecektir. Ancak başvuru bedelinin. bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
 
-Belirlenen fiyatlar konutların ortalama tahmini satış fiyatları olup, Kaymakamlığımızca yeterli talep sağlanarak, projenin gerçekleştirilmesi halinde yapılacak ihale sonucuna göre, her bir konut için ayrı ayrı şerefiyeli konut satış bedelleri hesaplanacak ve hak sahipleri ile imzalanacak Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde bu bedeller esas alınacaktır. Belirlenen fiyatlar ile şerefiyeli fiyatlar arasında fark oluşması halinde, konut hak sahiplerinin yeni fiyatlarla ilgili bilgilendirilmesi Kaymakamlığımız yükümlülüğündedir.